soriw

Түлэгдэлтийн эмчилгээний бүтээгдэхүүнүүд

Түлэгдэлтийн дараах гел

Өнгөц түлэгдэлтийн дараа шууд түрхэж хэрэглэх шархны гел

Мөнгөжүүлсэн тос 

Түлэгдэлтийн дараа шарханд бохир орохоос сэргийлнэ

Усан суурьтай чийгшүүлэгч

Түлэгдэлтийн дараа түрхэх эдгэрэлт түргэсгэх чийгшүүлэгч

Scar gel

Сорвины эмчилгээний олон улсын стандартад нийцсэн тос