Батга гарахад нөлөөлөх хоол хүнс хориглох хүнс тослог арьс үрэвсэлт батга

 

Батга гарах, хүндрэхэд нөлөөлөх хүнс

Эмчийн зөвлөгөө

Батга гарахад нөлөөлөх хоол хүнс хориглох хүнс тослог арьс үрэвсэлт батга

 

Батга гардаг, тослог арьсны ӨГЛӨӨНИЙ цэвэрлэгээ, арчилгаа

Эмчийн зөвлөгөө

Батга гарахад нөлөөлөх хоол хүнс хориглох хүнс тослог арьс үрэвсэлт батга

 

Батга гардаг, тослог арьсны ОРОЙНЫ цэвэрлэгээ, арчилгаа

Эмчийн зөвлөгөө