Хүүхдийн хөлний түлэгдэлтийн дараа хэрэглэсэн үр дүн

Фройка сорвины тосыг түлэгдэлтийн дараа хэрэглэж эхлээд байгаа нь

хүүхдийн түлэгдэлт

Нэг сарын дараахи үр дүн

Түлэгдэлтийн сорви