ГЭМТЭЛ БЭРТЭЛ ХАМГААЛАЛТЫН БЭХЭЛГЭЭ

Бүх төрлийн хэрэгсэл ОСКИ МЕДИКАЛ 

Утас: 7607-0303; 8017-7607

Гэмтэл Согог Судлалын Үндэсний Төв, Хүлээн авахын дэргэдэх “Дулаанхайрхан” эмийн сан (2 давхарт)

Гэмтэл Согог Судлаач эмч нарын сонголт, Европын холбооны орнуудад экспортлодог стандарт чанар

Хүзүүний гэмтэл бэртэл

Эгэм, хүзүүний гэмтэл бэртэл

Дээд мөчний гэмтэл бэртэл

Тохой, мөрний гэмтэл бэртэл

Доод мөчний гэмтэл бэртэл

Өвдөгний гэмтэл бэртэл

Сээр нурууны гэмтэл бэртэл

Хэвлий, сээр нурууны гэмтэл бэртэл

Гар сарвууны гэмтэл бэртэл

Гар, сарвууны гэмтэл бэртэл

Хөл шагайн гэмтэл бэртэл

Хөл, шагайн гэмтэл бэртэл

хүзүүний зөөлөн чиг бэхэлгээ

Хүзүүний зөөлөн бэхэлгээ

Код: А003

Хүзүүний хатуулагатай бэхэлгээ

Код: А002

Эгэмний бэхэлгээ хугарал мултрал гэмтэл бэртэл

Эгэмний бэхэлгээ

Код: C040

Мөрний бэхэлгээ гэмтэл мултрал бэртэл

Мөрний бэхэлгээ

Код: С001

Суга өргөгчтэй хатуу чиг

Суга өргөгч чиг

Код: С015

Сээр нурууны бүс суулт гэмтэл бэртэл

Сээр нурууны бүс

Код: С038

Нурууны 4 тулгуурт бүс нурууны өвдөлт гэмтэл бэртэл суулт

Нурууны уян 4 тулгуурт бүс

Код: В004

Нурууны хатуу тулгуурт бүс хамгаалалт бэхэлгээ

Нурууны хатуу 4 тулгуурт бүс

Код: В005

Нурууны 6 хатуу тулгуурт бүс

Нурууны хатуу 6 тулгуурт бүс

Код: В006

Нурууны 5 хатуу тулгуурт бүс

Нурууны хатуу 5 тулгуурт бүс

Код: В018

Хагалгааны дараах хэвлийн бүс

Хэвлийн бүс

Код: Е006

Гар тохой мөрний сойлт

Гар тохойн сойлт

Код: Z012