Дулаанхайрхан эмийн сан

Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, Гэмтэл Согог Судлалын Үндэсний Төвийн 2 давхарт (хүлээн авахын дэргэдэх), Дулаанхайрхан эмийн сан